واحد بسته بندی و ارسال سفارشات

واحد بسته بندی و ارسال سفارشات

در واحد بسته بندی و ارسال سفارشات، فروشگاه کاغذ و ملزومات چاپ، کالاها به نسبت حساسیت به ضربه و رطوبت، بسته بندی و آماده ارسال می شوند. برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و حفظ لبه های کاغذ، بسته ها وکیوم می شوند.
برای انسجام بسته، کالاها با فشار مناسب تسمه کشی و یکپارچه می شوند، در مسافت های دوردست، کل بسته دوباره وکیوم و ضد آب می گردد.