Fabriano

‏کاغذسازی فابریانو در سال ۱۲۶۴میلادی یعنی قرن سیزدهم تاسیس شد.

یوهانس گوتنبرگ در سال ۱۴۵۵میلادی شروع به چاپ کردن نمود.

میکل آنژ در سال ۱۵۱۴میلادی برای مکاتبات خود از کاغذ فابریانو استفاده می کرد.

از سال ۲۰۰۲میلادی تمام ارزهای یورو بر روی کاغذ ساخت فابریانو چاپ می شوند.

کاغذسازی را مردمان ایتالیا از اعراب به اسرات گرفته شده، شاید در جنگهای صلیبی آموختند و توسعه دادند.

 

 

نظر خود را بنویسید