کاغذA4سرنسخه بغل رنگ زرد بسته ۵۰۰برگی


90,000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۸ خرداد, ۱۴۰۰

سرنسخه برگه ای است که در بالای آن عموما مشخصات پزشک و یا مرکز درمانی ذکر می شود و پزشک معالج دستورات درمانی و یا فرامین پزشکی مانند نیاز به استراحت یا عکس رادیولوژی و غیره را در داخل آن می نویسد.