کتد220-گرم-A4-ذورو

کاغذA4کوتد۲۲۰گرم۵۰برگی دورو137018


90.000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۵ بهمن, ۱۴۰۰

کاغذ کوتد، در کارخانجات کاغذ تولید می‌شود و نباید آن‌هارا با کاغذی که در شرکت یا چاپخانه چاپ می‌شود و در طول فرایند چاپ با UV پوشانده می‌شود، اشتباه گرفت.