کتد170-گرم-A4-دورو

کاغذA4کوتد۱۷۰گرم۵۰برگی دورو137011


75.000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کاغذ کوتد، در کارخانجات کاغذ تولید می‌شود و نباید آن‌هارا با کاغذی که در شرکت یا چاپخانه چاپ می‌شود و در طول فرایند چاپ با UV پوشانده می‌شود، اشتباه گرفت.