کتد130-گرم-A4

کاغذA4کوتد۱۳۰گرم۱۰۰برگی دورو


92.000 تومان

ناموجود

کاغذ کوتد، در کارخانجات کاغذ تولید می‌شود و نباید آن‌هارا با کاغذی که در شرکت یا چاپخانه چاپ می‌شود و در طول فرایند چاپ با UV پوشانده می‌شود، اشتباه گرفت.